Gå direkt till innehåll
Med det nya systemet kan Forsen arbeta effektivare och med ännu högre kvalitet mot kunden.
Med det nya systemet kan Forsen arbeta effektivare och med ännu högre kvalitet mot kunden.

Nyhet -

Forsen Flow – systemet som ger snabbare, säkrare och flexiblare projekt

Ett nytt ledningssystem – ska det vara något att skriva hem om? Ja, faktiskt. Forsen Flow är mer än bara ordning och reda.
– Vi har sett över hur vi driver projekt från grunden. Och tack vare det nya systemet kan vi arbeta både effektivare och med en ännu högre kvalitet mot kunden, säger Helena Staaf, projektledare på Forsen.

Forsen är sedan länge ISO-certifierat för både kvalitet och miljö. Och när de certifikaten nu behövde uppdateras bestämde man sig för att ta ett steg till och modernisera hela ledningssystemet.

– Forsen ville uppgradera till ett system som är modernare, flexiblare och tillgängligare. Allt för att underlätta för medarbetarna att göra ett bra jobb för kunden, säger Sten Rosander från Improve4U, som har anlitats av Forsen för att hjälpa till att utveckla det nya ledningssystemet.

Enkelt uttryck är ett ledningssystem en samling processer som innehåller dokument för hur företaget och projekten ska drivas. Och förr eller senare tenderar sådana system att växa, bli irrelevanta och till sist börja leva sitt eget liv. Ett led i utvecklingen av det nya systemet Forsen Flow har därför varit att rensa bort gammal skåpmat – 600 dokument har blivit 200. Detta gör det lättare och snabbare för medarbetarna att hitta det de söker.

– Vi har också bytt teknisk plattform – det nya systemet är fullt integrerat med intranätet. Det innebär att medarbetarna enkelt hittar instruktioner och mallar, även på mobila enheter. Och det i sin tur gör det lättare att vara snabb och flexibel i projekten.

Men den stora förbättringen är förstås själva innehållet: arbetssätten och processerna. Och här har fokus framför allt legat på leverans till kund.
– Vi har låtit systemet växa fram utifrån behoven i organisationen och hos kunderna. Och arbetet har inte skett uppifrån, hela företaget har varit involverat, säger Helena Staaf.

Genom att alla medarbetare har rätt information och samma malldokument ökar kvaliteten vid genomförandet av projekten. Det är också lättare att ändra bemanningen utan att leveransen blir lidande.
– Någon kan ju bli sjuk och ofta får vi ta in mer personal när projekten växer. Och med hjälp av Forsen Flow kan nya personer snabbt sätta sig in i projektet vilket gör vår organisation och kundens projekt mindre sårbart.

Systemet är intuitivt och traditionellt uppbyggt vilket gör att det inte krävs någon särskild utbildning. Och ingenting hugget i sten.
– Verkligheten förändras hela tiden så systemet måste vara flexibelt. Vi har en funktion där medarbetarna enkelt kan lämna synpunkter och alla avvikelser är ju en möjlighet till förbättring. Vi kommer att fortsätta bygga systemet utifrån behoven – Forsen Flow är under ständig utveckling, säger Helena Staaf.

Forsens nya ledningssystem
Forsen Flow är en samling processer som innehåller dokument för hur företaget och projekten ska drivas. Det är indelat i fyra områden:

  • Ledningsprocessen. Beskriver hur Forsen styrs och vilka processer som bidrar till att företaget når målen.
  • Affärsprocessen. Beskriver anbud, kundavtal, resursplanering, uppföljning samt försäljning och marknadsföring.
  • Leveransprocessen. Beskriver hur Forsens medarbetare arbetar mot kund. Varje delprocess har en teknikansvarig som är expert inom sitt område.
  • Stödprocesser. Ekonomi, People Management (HR), IT, kommunikation och underkonsulter.


Kontaktpersoner
Helena Staaf, projektledare, Forsen: 0708-26 70 87
Cajsa Lindgårdh, kommunikationschef, Forsen: 0734-39 26 22

Ämnen


Forsen är ett byggprojektledningsföretag med kontor på flera orter i Sverige. Våra 200 medarbetare leder byggprojekt för både privata och offentliga kunder. Vi har kompetens inom bostad, hus och anläggning. Forsen är certifierat som en utmärkt arbetsplats enligt Great Place to Work Intitute (GPTW).

Läs mer på www.forsen.com

Presskontakt

Cajsa Lindgårdh

Cajsa Lindgårdh

Presskontakt Kommunikationschef +46 734 39 26 22

Relaterat material

Relaterade nyheter