Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Stärkt kunnande inom arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljö är en av Forsens prioriterade frågor. Nu har ambitionsnivån höjts ytterligare, vilket innebär satsningar på bland annat: Ökad kompetens, Ökat fokus på förebyggande arbete mot risker• samt Förbättrad rapportering.

I  de projekt som Forsen driver är arbetsmiljö alltid en viktig fråga. I många projekt har Forsen också uppdraget att vara byggarbetsmiljösamordnare. Forsens projekteringsledare, byggledare och projektledare har den erfarenhet och formella kompetens som krävs i arbetsmiljölagstiftningen,men i strävan att öka Forsens kunnande och säkerhetstänkande har ytterligare en specialist rekryterats,Therése Bergstedt. Hon kommer närmast från Skanska där hon arbetat med arbetsmiljöfrågor i flera år.

– Mitt jobb är bland annat att vara stöd åt projekteringsledare, byggledare och projektledare. Jag går in i projekt med min kunskap i just dessa frågor. Under året har vi utvecklat mallar, rutiner och finjusterat Forsens ledningssystem. Forsen är certifierat enligt ISO9000 och ISO14001 och jobbar utifrån SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och intentionerna i arbetsmiljöledningssystemet OHSAS 18001.

Ledningsgruppen och anställda utbildas, rutinerna stärks och systematiken i sådant som rapportering förbättras. En långsiktig målsättning i projekten är att i högre grad än i dag få in arbetsmiljöfrågor tidigt i byggprocesserna.

– Det är mycket mer ekonomiskt att göra en förändring i projekteringsskedet än i produktionsskedet. Gör rätt frånbörjan, säger Therése Bergstedt.

Relaterade länkar

Ämnen


Forsen är ett byggprojektledningsföretag med kontor på flera orter i Sverige. Våra 200 medarbetare leder byggprojekt för både privata och offentliga kunder. Vi har kompetens inom bostad, hus och anläggning. Forsen är certifierat som en utmärkt arbetsplats enligt Great Place to Work Intitute (GPTW).

Läs mer på www.forsen.com

Presskontakt

Cajsa Lindgårdh

Cajsa Lindgårdh

Presskontakt Kommunikationschef +46 734 39 26 22

Relaterade nyheter