Gå direkt till innehåll
Tullgarnsbron i Uppsala. (Illustration: Rundquist arkitekter).
Tullgarnsbron i Uppsala. (Illustration: Rundquist arkitekter).

Pressmeddelande -

Forsen projektleder när Uppsalaborna får ny bro över Fyrisån

Uppsala kommun har beslutat att bygga en öppningsbar bro för bil-, gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden. Tullgarnsbron är en förutsättning för framtida planer inom Uppsalapaketet och blir en viktig länk mellan den östra och den västra sidan av Fyrisån.

Forsen biträder kommunens projektledare och sköter även projekterings- och byggledning.

– Vi ska flytta ut trafiken från centrala delar i Uppsala och ge mer utrymme till gångtrafikanter samt kollektiv- och cykeltrafiken inne i stan, säger Stefan Bergerstam, projektledare på Uppsala kommun. Bron blir en viktig länk för utvecklingen av Uppsalas södra delar. Men det är inte bara människor som kommer att utnyttja bron. Bron är också så konstruerad så att uttrar och bävrar som lever i ån kan passera under den.

Bron, som är 40 meter lång och 19 meter bred, knyter samman bostadsområdena i Kungsängen med Studenternas idrottsplats, Stadsträdgården och Akademiska sjukhuset.

– När bron är i körbart läge sticker en bropelare i rosttrögt stål upp som ett landmärke. Vi bygger även rigorösa grundvattenskydd och regnbäddar för rening av dagvatten för att ta hand om föroreningar vid olyckor och översvämningar, nya bilvägar och förstärker gång- och cykelstråken runt platsen, berättar Maria Leander, projektledare Forsen.

– Det är ju lite speciellt att bygga och projektera broar. Därav gick kommunen ut med en ny upphandling av beställarstöd samt projekteringsledning på förnyad konkurrens inom befintligt ramavtal. Forsen blev då tilldelad uppdraget, säger Stefan Bergerstam.

Forsens uppdrag är projekt-, projekterings- och byggledning samt att fungera som byggherrens CEEQUAL-assessor.

Projektet ska hållbarhetscertifieras genom CEEQUAL - ett program för att bedöma och betygsätta hur väl anläggningsprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor i alla tre aspekterna – ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Projekteringstid 2018-2019, byggtid 2020-2022. Arkitekt är Rundquist Arkitektbyrå.

Kontaktpersoner
Maria Leander, projektledare och gruppchef, Forsen. Tel. 0708-26 70 76
Cajsa Lindgårdh, kommunikationschef, Forsen. Tel. 0734-39 26 22

Ämnen


Forsen är ett byggprojektledningsföretag med kontor på fem orter i Sverige. Våra 200 medarbetare leder byggprojekt för både privata och offentliga kunder. Vi har kompetens inom bostad, hus och anläggning. Forsen är certifierat som en utmärkt arbetsplats enligt Great Place to Work Intitute (GPTW).

Läs mer på www.forsen.com

Presskontakt

Cajsa Lindgårdh

Cajsa Lindgårdh

Presskontakt Kommunikationschef +46 734 39 26 22

Relaterat material