Gå direkt till innehåll
Tunnelbanedepån, Norsborg
Tunnelbanedepån, Norsborg

Pressmeddelande -

​Tunnelduk på nytt sätt i Norsborgsdepån

Beprövade lösningar i ny tappning är lönsamt. Det bevisade projektteamet under bygget av den nya tunnelbanedepån i Norsborg. Tillsammans löste SL och projektorganisationen så att inläckande vatten i bergrummet hindrades genom att använda en beprövad metod på ett nytt sätt. Det gav både sparade pengar och en bättre arbetsmiljö med mindre fukt.

– Tunnelduk är ett system som använts i cirka 40 år i bergrum för att avleda inläckande vatten och som består av en ljus beständig duk som spänns upp från wirar som monteras utifrån bultar som fästs i berget. Duken bildar ett inre skal med symmetrisk form och som därvid tar bort intrycket att man befinner sig i ett bergrum, berättar Sture Forshällen, projekteringsledare, Forsen. Andra positiva effekter är att man snabbare uppnår den efterfrågade temperaturen i lokalerna, viss isolering och ljuddämpning samt att en enhetlig rumsbildning skapas. Vi har även utformat systemet så att det är anpassat till SL:s krav på åtkomlighet för det periodiska bergunderhållet som krävs i tunnlar.

Under bygget av den nya tunnelbanedepån stod man inför ett par utmaningar – läckande grundvatten i bergrummen måste avledas för att inte skada utrustning och luftfuktigheten måste sänkas för att skapa en bra arbetsmiljö när anläggningen tas i drift.

Lösningen, att använda tunnelduk, innebar en halvering av kostnaderna jämfört det ursprungliga förslaget med ”dräneringsmattor” som skulle monteras direkt mot berget och sedan täckas med sprutbetong. 

Norsborgsdepån är en ny tunnelbanedepå för de nya tågen som ska börja trafikera Röda linjen. Depån ingår som en del i uppgraderingen av Röda linjen som ska ge en kapacitetsökning med 25 %. Den består av tre stycken uppställningshallar i bergrum där totalt 17 stycken fullängdståg ska kunna ställas upp och städas när de inte är i drift samt spårtunnlar till och från dessa uppställningshallar, tunnlar för kommunikation och tekniska installationer, en tvätthall, en byggnad ovan mark med verkstad för fem tunnelbanevagnar, klottersaneringshall, lager och personalutrymmen.

Kontaktpersoner
Sture Forshällen, projekteringsledare, Forsen: 0706-41 15 44
Cajsa Lindgårdh, marknadsansvarig, Forsen: 0734-39 26 22 

Relaterade länkar

Ämnen


Forsen är ett projektledningsföretag. Vi leder effektiva och hållbara byggprojekt för både privata och offentliga kunder. Vi arbetar med traditionell bygg- och projektledning och är även specialister på CM (Construction Management). 

Läs mer på www.forsenprojekt.se

Presskontakt

Cajsa Lindgårdh

Cajsa Lindgårdh

Presskontakt Kommunikationschef +46 734 39 26 22

Relaterat material